دشت HTML

اولین و ساده ترین مفهومی که برای برنامه نویسی وب باید آموخت آشنایی با زبان نشانه گذاری بنام HTML است.

بحث اول : مروری سریع بر مطالبی که باید بدانیم: