خبرهای وبلاگ

ساختار بامزه for else در پایتون

دوستانی که تا حدی با برنامه نویسی مقدماتی آشنایی دارند می دونن که حلقه های تکرار معمولا در درون خودشون ساختار کنترلی if دارند که با استفاده از آن معمولا شرایط خاصی بررسی شده و حلقه پایان می پذیرد ، در زبان پایتون علاوه بر ساختار کنترلی میتوان دستور else به آخر حلقه اضافه کرد که دصورت پایان حلقه با دستوری مانند break این بلوک از دستورات اجرا شوند.