قلعه گم شده

این قلع در بخش آخر جنگل تاریک واقع شده و چالش های آن برنامه نویسی با فریم ورک ها و سعی در توسعه سیستم های مدیریت محتواست.