خبرهای وبلاگ

مثالی بر ارث بری

امروز در ادامه مباحث سی شارپ تصمیم گرفتم برخلاف ترم های قبل بحث شئ گرایی را با مثالی از لیست ها توضیح بدم ، بحث حیوانات دیگه خستم کرده بود !!!