نبرد با جادوگر

در این قسمت که تقریبا بخش آخر داستان می باشد کد نویس ها باید بدقت بازار کاری را بررسی کرده و بر اساس نیازمندی های بازار پروژه هایی را اماده نمایند ، در این بخش رقبای شما یا همان جادوگرها افرادی هستند که سعی دارند به هر قیمتی پروژه هایی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر انجام دهند ، در این قسمت چالش های واقعا سختی در پیش خواهیم داشت.