خبرهای وبلاگ

پایتون و سیستم های مدیریت داده

در برخی از برنامه ها ، برنامه نویس با حجم زیادی از داده ها روبرو می شود که نیاز به ذخیره و بازیابی و بروز رسانی دارند ، اگر حجم داده ها کم و زمان توسعه برنامه کافی باشد بسادگی میتوان از فایل های متنی یا باینری آموزش های قبلی استفاده کرد اما در مورد داده های بزرگتر این کار بایستی توسط سیستم های پایگاهی انجام شود.
در این مثال آموزشی ساده با استفاده از بسته sqlite پایگاه داده ساده ای با جدولی بنام دانشجو ایجاد و نام چند دانشجو را از کاربر گرفته و ذخیره خواهیم کرد ، سپس نامی از کاربر گرفته و اطلاعات دانشجو نمایش داده خواهد شد ، امیدوارم آموزش مفیدی باشه: