زنگ تفریح با سی شارپ

در ادامه مسیر بعد از معبد پایتون زنگ تفریحی با برنامه سی شارپ خواهیم داشت که در اکثر دوره های دانشگاهی با نام برنامه نویسی پیشرفته یا برنامه نویسی مبتنی بر اشیاء ارائه می شود ، برخلاف معبد که اکثر کارها بصورت فردی انجام می شد در این مرحله از سفر سعی خواهیم کرد برای انجام کارها ابزار درست کرده و از این ابزارها در بخش های بعدی سفر نیز استفاده کنیم.

جلسه اول آموزشی : آشنایی با محیط کنسول در سی شارپ


جلسه دوم آموزشی : آشنایی با متدهای کنسول


جلسه سوم آموزشی : تبدیل داده ها با استفاده از کلاس Convert


جلسه چهارم آموزشی : روش تعریف کلاس ها در سی شارپ


جلسه پنجم آموزشی : این جلسه مطالب بسیار مهمی در مورد کپسوله سازی یاد خواهیم گرفت که در ساختن ابزارها کمکمون خواهد کرد.


جلسه ششم آموزشی : در این بخش با مفهوم متدهای سازنده و مخرب و روش پیاده سازی آنها در سی شارپ آشنا خواهیم شد.


جلسه هفتم آموزشی : این جلسه درباره متدهای استاتیک صحبت خواهیم کرد.


جلسه هشتم آموزشی : در این آموزش با ساختار داده ای آرایه و روش پیاده سازی آن در سی شارپ آشنا خواهیم شد.


جلسه نهم آموزشی : امروز بحث بسیار مهمی در مورد ساختار داده ای لیست و متدهای آن در سی شارپ خواهیم داشت.


جلسه دهم : مفهوم overload کردن متد ها در سی شارپ :


جلسه یازدهم : مقدمه ای بر ارث بری در برنامه نویسی مبتنی بر اشیاء :


جلسه دوازدهم : مثالی کاربردی برای ارث بری :


جلسه سیزده : در این جلسه بحث واسط های کاربری و استفاده از پایگاه های داده در برنامه نویسی با سی شارپ را شروع خواهیم کرد ؛ هدف تمرین استفاده کاربردی از کلاس ها در برنامه نویسی می باشد (درصورت امکان آموزش را از یوتیوب با لینک های مطالب ببینید)