AAA

امروز اومدیم سراغ سی شارپ و تست نرم افزار ، در این ویدیو کلاسی تعریف و متدی در آن قرار خواهیم داد سپس با روش تست سه مرحله ای آن را خواهیم آزمود.